Zámek na prodej v České republice

Novobarokní zámek

Chlum u Třeboně

!!!PRODEJ MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN!!!  - Novobarokní zámek v Chlumu u Třeboně stojí na okraji rozsáhlého parku při silnici vedoucí po hrázi rybníka Hejtmanu. Zámek je trojkřídlá třípatrová budova s mansardovou střechou a s velkým středním rizalitem zakončeným vikýřem. Hlavní průčelí je zdobeno plastikami, mezi rizalitem a okrajovými křídly jsou 2 balkóny s vázami. Všechna nároží jsou zdobena bosováním. Zámek obklopuje rozsáhlý park se vzácnými exotickými dřevinami. Na návrší severně od zámku stojí poutní kostel z období vrcholného baroka, k němu vede křížová cesta z 2. poloviny 19. století.

Renesanční zámek

Boskovštejn – okres Znojmo

Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku a přilehlých pozemků. Vše se nachází v obci Boskovštejn, v blízkosti hlavního silničního tahu Praha – Znojmo – Vídeň. Zámek stojí uprostřed stejnojmenné vsi. Jedná se o dvoupatrovou goticko - renesanční budovu obdélníkového půdorysu s polygonálními nárožními věžemi, krytou sedlovou střechou, obklopenou částečně zachovaným příkopem. Budova byla rekonstruována v 80-tých letech 20-tého století.